***

La originile sale, cuvântul fericire însemna un fel de noroc orb, o soartă zâmbitoare. Aflăm că românescul ferice provine din latinescul felix, cu un sens polivalent: „norocos”, „de succes”, „de bun augur”, „roditor”, „înfloritor”, „prosper”. De aici avem în italiană felicita și în spaniolă felicidad. Latinii utilizau și cuvântul fortuna („fericire”, „soartă”), originar din fors („întâmplare”, „coincidență”).

În franceză se zice le bonheur („fericire”), format din adjectivul bon („bun”) și substantivul heure („oră”/„moment”) și înseamnă deci „ora cea bună”, „clipa norocoasă”; bonheur e un derivat modificat al latinescului auguri („prevestire bună”).

Grecii antici ziceau eudaimonia (ευδαιμονία), ceea ce însemna a fi protejat de un „bun” (ευ) „demon” (δαιμονία); acest termen binar echivala la greci cu ceea ce noi numim prosperitate, destin favorabil și… fericire. Adică, pentru fericire era nevoie de un demon protector; frumos, nu? Grecii folosesc pentru fericire și cuvântul ευτυχία, cu sensul de „șansă bună”. Constatăm că în greacă,  la fel ca în alte limbi, fericirea subînțelegea, la originea sa etimologică, o clipă norocoasă, un destin prielnic. 

Tot ideea de noroc stă la originea „fericirii” în germană – glück; acesta provine din mai vechiul gelücke, care însemna „potrivit” și este atestat prima dată abia în anul 1160. Este posibil să fie înrudit cu olandezul gheluck („noroc”); tot din acest șir de termeni își face apariția englezescul luck. Un alt cuvânt englezesc, happy („fericire”), are ca rădăcină mai vechiul etimon hap („întâmplare”, „șansă”), deci, iarăși, e vorba de un fel de coincidență norocoasă la temelia stării de fericire. 

În limbile slave, „să ai fericire” înseamnă să „ai parte bună”; în orice caz, cam acesta e sensul cuvântului fericire la ruși. Счастье („fericire”) provine de la часть („parte”), însemnând și доля („destin”, „noroc”), din protoslavonă – sъčęstь̓je. Se presupune că litera s de la începutul cuvântului face referință la un prefix arhaic, indo-european, întâlnit și în sanscrită – su, ceea ce înseamnă „хороший„ („bun”, „demn”). Prin urmare, счастье presupune „хорошая часть”, „хорошая доля”, adică „parte bună”, „destin favorabil”.  

În tradiția rusească veche se considera că există o cantitate fixă de fericire, care este distribuită în mod inegal printre oameni și doar pentru o perioadă limitată de timp; iar dacă cineva are brusc parte de fericire, înseamnă că acea fericire a migrat de la altcineva, pe care l-a părăsit. La ruși întâmplarea este atât de venerată, încât e personificată, i se spune Его величество случай („Măria-sa Întâmplarea” sauMăria-sa Norocul”).

Aceeași idee o transmit versurile unui cântec dintr-un celebru film artistic sovietic, unde norocul e asemuit cu o cucoană capricioasă, bună cu unii și adversă cu alții: „Ваше благородие, госпожа удача, / Для кого ты добрая, а кому иначе.

Înțelegem, așadar, că din antichitate până acum câteva secole sau decenii, fericit era cel avantajat fie de hazardul evenimentelor, fie de voința divinității; fericirea era determinată deci de factorii externi, la fel și nefericirea. S-a produs o mutație psiholingvistică de-a lungul timpului, prin care ideea de fericire a dobândit o altă conotație (cea de stare mentală), însă cei care primii au utilizat termenul s-au referit în mod clar la noroc, nu la ceva imanent naturii psihice umane. Lărgirea înțelesului originar al fericirii e o formă de sinecdocă neîntemeiată, eronată.  

Acum cu toții ne dăm seama cât de nelalocul lui este mierosul îndemn „gândește pozitiv și vei fi fericit”; e ca și cum ni s-ar spune „gândește pozitiv și vei avea noroc”. Ce aberant și inadvertent.

Apropo, oare nu prin memorarea conexiunii dintre fericire și noroc orb se explică pasiunea unora pentru diverse loterii și jocuri cu miză financiară? Nu e asta o expresie la zi a unei minți arhaice, care tot nu încetează să vâneze la ghici un destin fericit?   

***

© Dorian Furtună

Cartea „Iluzia fericirii” poate fi găsită aici (în Republica Moldova):

https://www.bestseller.md/iluzia-fericiri-dorian-furtuna.html

Și în România, aici:

https://www.bestseller.ro/iluzia-fericiri-dorian-furtuna.html