*** Se cuvine o lămurire, o delimitare între ceea ce avem în prezent – aspirația cvasiunanimă la fericire (pe care o supun analizei critice) și alternativa pe care o propun – renunțarea la idealul fericirii (o alternativă pe care o consider mai potrivită sub toate aspectele). Ce ni se spune în prezent? Să fim fericiți! […]