*** Se cuvine o lămurire, o delimitare între ceea ce avem în prezent [aspirația cvasiunanimă la fericire (pe care o supun analizei critice)] și alternativa pe care o propun [renunțarea la idealul fericirii (o alternativă pe care o consider mai potrivită sub toate aspectele)]. Ce ni se spune în prezent? Să fim fericiți! Să avem […]